Revalidatieprogramma

Het is mogelijk om een revalidatieprogramma te volgen. 
Het doel van dit bewegingsproject is om mensen met een chronische aandoening en/of handicap te laten bewegen in de vorm van Sportief Wandelen of Nordic Walking, met als gevolg een vergroting van gezondheid en welbevinden. 

Kosten

De meeste zorgverzekeraars vergoeden dit revalidatie programma als fysiotherapeutische behandelingen. 
Informeer hiervoor bij Martin Riem Vis door een email te sturen naar info@nordicwalkingriemvis.nlof te bellen naar 06 51 52 40 93 

Kenmerken beweegprogramma 

Doel is het vergroten van de lichamelijke belastbaarheid.
Ook na operaties kan er een indicatie zijn om deel te nemen.
Deelname is in groepsverband. 
Deze groepen staan onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Bij aanmelding volgt eerst een screening door middel van vragenlijsten en een wandeltest, waarna gestart wordt met het beweegprogramma.
Ieder neemt deel op zijn/haar eigen niveau.
Er is een minimale deelnameduur van 3 maanden en max 6 maanden

Er wordt gebruik gemaakt van hartslagmeters. Doel: meten van conditie en bewaken gewenste bewegingsintensiteit.
Er is huiswerk in de vorm van stukjes wandelen
Evaluatie voor en na een training
Trainingsduur is 20-45 minuten. Deelname is minimaal 1x per week.
Groepsgrootte 8-12 personen.
Er wordt minder gelet op de ervaren pijn en er is meer gerichtheid op vergroten van bewegingsaktiviteiten.
Na 3 maanden wordt er geëvalueerd door wederom vragenlijsten in te vullen en de wandeltest te doen. 

Voorbeelden van chronische aandoeningen die bewegingsafhankelijk zijn

 • artrose van enkels, knieën, heupen en lage rug
 • Na operatie’s: nieuwe heup- en nieuwe knieprothese
 • reumatische aandoeningen, bijvoorbeeld fibromyalgie , reuma.
 • chronische lage rugklachten, bekkeninstabiliteit
 • Overgewicht
 • Whiplash of RSI
 • Bij Hernia en na Hernia- operatie’s van de lage rug
 • Bij burnout of andere depressieve klachten
 • Osteoporose ( botontkalking)
 • Diabetis Mellitus type 2 ( suikerziekte)
 • Na een hartinfarct, hartoperatie, of ander hartlijden ( mits toestemming van specialist)
 • Na C.V.A. ( beroerte), waarbij lopen nog mogelijk is. Na een T.I.A. ( lichte vorm van cva)
 • M. Parkinson ( waarbij lopen nog mogelijk is)
 • Bij vaatlijden in de onderste extremiteiten
 • Verder na andere operaties waarbij de algehele belastbaarheid sterk is verminderd